Pyrimme edistämään vastuullista matkailua.

Saavutettavuus

Kennelimme sijaitsee alle 20 km päässä Oulun kansainvälisestä lentokentästä, rautatieasemasta ja Oulun keskustan hotelleista. Valitettavasti julkinen liikenne on heikkoa vielä toistaiseksi, mutta linja-autoliikenteeseen alueellemme on lupailtu parannuksia syksyllä 2020 .

Ruoka ja juoma

Kammissamme tarjottavissa ruoissa suosimme mahdollisuuksien mukaan lähi- ja luomuruokaa. Sijaitsemme upeiden sieni- ja marjamaastojen keskellä, joten löydät näitä herkullisia Suomen puhtaan luonnon antimia lähes kaikista kattauksistamme. Perämeri on lähellä kolmessa ilmansuunnassa, ja teemmekin tiivistä yhteistyötä paikallisten kalastajien kanssa, joiden perheissä kalastus on tuonut leivän pöytään jo useiden sukupolvien ajan. Näin tuemme sekä paikallisia elinkeinoja että pidämme toimintamme hiilijalanjäljen mahdollisimman pienenä.

Kennelalue

Alue on tällä hetkellä leikattavalla nurmella. Iso osa huskyjen vapaa-ajan viettoon käyttämästä alueesta eli juoksutarhasta muutetaan keväällä 2020 kukkakedoksi. Pyrimme näin edistämään luonnon monimuotoisuutta ja pölyttäjien elinolosuhteita alueellamme, minkä lisäksi vähennämme nurmen leikkaamisesta aiheutuvia päästöjä.

Koko kennelalueemme on valaistu ajastetuin led-valoin. Huoltotiloissa valaistus on hoidettu myös ledein. Tunnelmavalaistuksessa käytämme pääasiassa perinteisiä myrskylyhtyjä, jolloin jätettä tunnelman luomisesta ei synny.  Asiakastilamme lämmitetään polttamalla tulipaikalla puhdasta kestävän kehityksen periaatteiden mukaan kasvatettua puuta lähimetsästämme. Polttopuiden toimittajamme on paikallinen yksinyrittäjä. Huoltotilat lämpenevät vielä toistaiseksi sähköllä, mutta kehitämme asiaa koko ajan.

Kennelissä suosimme kierrätettyjä ja kestäviä materiaaleja. Olemme myös pyrkineet ottamaan lihan- ja viljantuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön. Koppien kuivikkeena viljantuotannon sivutuotteena syntyvää paalattua olkea paikallisilta pelloilta. Olemme todenneet, että olki on pitkäaikaisessa käytössä kestävä, hyvin lämpöä eristävä, nopeasti kuivuva ja koirille erittäin mieluisa petimateriaali.

Koirat ovat lihansyöjiä ja tarvitsevat työskennelläkseen laadukasta ravintoa. Koiramme syövät Perämerestä pyydetyn kalan lisäksi pääasiassa paikallisen teurastamon sivutuotteita. Syksyisin koiramme herkuttelevat metsästyksen sivuvirralla eli mehevillä lihaisilla luilla.

Ostamme lihan, kalan sekä teollisen kuivamuonan suurissa erissä minimoidaksemme kuljetuksen aiheuttamia päästöjä. Koirien jätökset kompostoidaan yhdessä kasviperäisen jätteen kanssa, ja syntyvällä mullalla paikataan koirien aina sulan maan aikana kaivamia kuoppia: koiramme toteuttavat luontaisia vaistojaan innokkaasti, joten kuoppia riittää!

Reitistö

Koiravaljakoidemme käyttämän uran sijainti on optimoitu maaston muodot ja kasvillisuus huomioiden. Puustoa ei juurikaan ole jouduttu poistamaan tai aluskasvillisuuteen kajoamaan.

Hyödynnämme kaikissa muissakin ohjelmissamme valmiiksi maastoista löytyviä polkuja ja tulipaikkoja. Joissain ohjelmissamme reitin merkitseminen on turvallisuussyistä välttämätöntä.  Tällöin käytämme kierrätysmateriaalista valmistettuja ja uudelleen käytettäviä opasteita.

Jätteen käsittely

Erottelemme muun muassa muovin, metallin, lasin, biojätteen ja kartongin. Kaikki jätteet kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti. Esimerkiksi käytössämme olevat lautaset ovat 100% biohajoavaa materiaalia.